Finantarea europeana

Subiectul fondurilor structurale este un punct de interes permanent si actual, avand in vedere faptul ca in curand se vor deschide primele linii de finantare pentru orizontul 2014-2020.

Pentru Romania, fondurile europene vor reprezenta in continuare unul dintre cele mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor de referinta la nivelul Uniunii Europene: reducerea disparitatilor regionale, promovarea cresterii economice, consolidarea competitivitaţi şi creşterea ocuparii forţei de munca. Realizarea acestor obiective se va realiza prin infiinţarea de noi companii sau dezvoltarea celor existe contribuind la crearea de noi locuri de munca.

Se urmaresc in acest context urmatoarele obiective principale: stimularea competitivitatii intreprinderilor, facilitarea accesului la finantare, crearea unui mediu favorabil pentru demarearea rapida de noi afaceri si pentru incurajarea culturii antreprenoriale, sprijinirea companiilor de a operain plan extern şi de a acces noi piete, asigurarea unei forte de munca calificata si adaptabila.

Masurile vor fi orientate catre urmatoarele arii tematice: cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, tehnologia informatiei si comunicatiilor, competitivitatea IMM‐urilor, a sectorului agricol si a sectorului de pescuit si acvacultura.

Pentru informatii suplimentare, detaliate, recomandam: http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/oportunitati_finantare/OPF.2014-2020.pdf si http://www.finantare.ro

Ca surse de informare pentru programele de interes in domeniul economic si non-guvernamental, amintim:
I. Fonduri Structurale 2014 – 2020 (fonduri europene)
Programul pentru Capital Uman (fonduri destinate dezvoltarii resurselor umane): http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/rjxqd_POCU-17.03.2014.RO.pdf
Programul operational Competitivitate (se acceseaza de firme pentru proiecte generatoare de venit): http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/41bh6_POC-17.03.2014.RO.pdf
Programul National de Dezvoltare Rurala (se adreseaza dezvoltarii sectoarelor agricole si non agricole din mediul rural): http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/ifqgh_PNDR%202014-2020%20
Programul operational Regional (dezvoltare infrastructura, inclusiv turistica): http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/297vv_document%20consultativ%20%20-%20POR_2014_2020_martie_2014.pdf

II. GRANTURI (alte finantari decat fondurile europene structurale)
Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – Comert 2014, este o masura multianuala de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementata de catre Ministerul Economiei: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/comert2014/
Granturile norvegiene: http://www.frds.ro/index.php?id=23
Fondurile elvetiene: http://www.fdsc.ro/participarea-societatii-civile.

Daca decideti compeltarea pe cont propriu a cererii de finantare, recoamandam urmatoarele resurse utile: http://laurentiumihai.ro/6-pasi-proiect-finantabil/ si http://laurentiumihai.ro/greseli-proiect-finantat-din-fonduri-nerambursabile/.

Succes!

Articol scris in colaborare cu Simina Taraboanta (owner Versus Project si presedinte Asociatia AtelieR)